Mreža d.o.o.

Adresa:
Dr. Mile Budaka 115A
88000 Mostar - BiH

Telefon:
036/348-641

Fax:
036/446-008

ID broj:
4227422640001

PDV broj:
227422640001

Broj žiro računa:
338 100 220 242 8381 (Unicredit Bank)
137 500 600 189 0932 (FIMA banka)
199 532 009 578 2698 (Sparkasse Bank dd)